Grimstad Filatelistklubb
Siste auksjon (ettersalg)
Auksjonsinfo

Usolgte objekter kan kjøpes til utrop + 10%. Kontakt Ulf Vennesland på uven@broadpark.no


Arkiv

Auksjon 86. 20 mars. Ettersalg pågår
Objekt Beskrivelse Utrop Salgspris
Utlandet
1
MINIARK/HEFTE xx restelot inkl Elton John fra Malta 50 50
2
MINIARK/KLEINBOGEN xx 17 forskjellige MALTA, UKRAINA, SAN MARINO, GIBRALTAR og ANDORRA (Fr)(€ 61) 50 65
3
ANDORRA-FRANSK x ex 142-58, 1955 6 av de bedre i serien. (€ 148 for xx). 6 av de billige følger med 100 100
4
ANDORRA-FRANSK x(x)/x Portomerker ex 21-41, 13 forskjellige inkl 1953 100Fr (€ 137) 130 Usolgt
5
ANDORRA-SPANSK xx dublettlot 70-tallet til 1980. Også 2 miniark 50 100
6
BALTIKUM-ESTLAND o Mi 90-93, 1931 Røde Kors, alle med fullstempel (€ 60) 60 110
7
BELGIA x Mi 17D, 1865 40c tagget 15 (€ 900) 500 500
8
BELGIA (x) Mi 18C, 1865 1Fr tg 14, noen korte tagger (€ 2000 for x) 300 Usolgt
9
BELGISK CONGO-KONGOSTATEN x/o mellom Mi 14-29 16 forskjellige inkl Mi 18a uten lim regnet til 50% (€ 412) 400 400
10
BELGISK CONGO x/o ex Mi 11-23 1909-10 9 forskjellige (€ 92) 100 100
11
BULGARIA o/x 3 plansjer med diverse merker fram til 40-tallet 50 85
12
BULGARIA xx dobbel plansje med serier 1981-2004. Noen ukomplette serier ikke regnet med (€ 127)
Bilde1    Bilde2   
70 85
13
BULGARIA xx dobbel plansje med komplette serier 1985-2004 (€ 72)
Bilde1    Bilde2   
50 65
14
DANMARK o/x/xx diverse merker på plansje. Tidligere salgspris 200 100 110
15
DANMARK o Mi 31, 100øre tofarget tg 14 (€ 50) 50 50
16
DANMARK o AFA 34/Michel 34 1884 5øre utstillingsplansje med matrisetyper og flott helsak 200 Usolgt
17
DANMARK o AFA 36/Michel 36, 1884 20øre på utstillingsplansje inkl matrisetyper/varianter og flott verdibrev 200 200
18
DANMARK o AFA 37/Michel 37 1øre 1901-2 utstillingsplansje med diverse klisjefeil 200 Usolgt
19
DANMARK o AFA 39/Michel 39, 1901-2 24øre med klisjefeil, 14 merker 300 Usolgt
20
DANMARK o AFA 39/Michel 39, 1901-2 24øre med klisjefeil, 6 merker 200 Usolgt
21
DANMARK x Mi 82F, 1915 80/8øre med variant "POSTERIM." (€ 50) 90 95
22
DANMARK-PORTO xx Mi 8 1921 10øre soldat overstemplet PORTO i 4-blokk (€ 100) 150 Usolgt
23
DANMARK-HEFTE xx Facit 289, Røde Kors 5 + 3øre. Hefte med lodd og brevkort (Ikke alle hadde lodd)
Bilde1    Bilde2   
60 Usolgt
24
DANMARK-HEFTE xx Facit 289, Røde Kors med ukjent variant: Halskjede med den svarte diamant 600 Usolgt
25
DANMARK-AUTOMATHEFTER xx 2kr hefter nr 4-7 og 10kr hefter 2-3 og 8-9. (AFA 580) 60 Usolgt
26
DANMARK-AUTOMATHEFTER 12, 14, 10kr h2, h4, h5, h6, h7 (AFA 920) 90 Usolgt
27
DANMARK-AUTOMATHEFTER 12, 14, 10kr h2, h4, h5, h6, h7 (AFA 921) 90 Usolgt
28
DANMARK-MERKATER Byvåpen 4-blokker 39 stk 100 100
29
DANMARK-MERKATER Byvåpen enkeltmerker 40 Usolgt
30
DANSK VEST-INDIEN xx 1902-15, 7 forskjellige (€ 70 for x/Facit 960) 150 150
31
FÆRØYENE xx 1987-88 2 komplette årganger inkl svartavdrag
Bilde1    Bilde2   
50 50
32
GRØNLAND xx Mi 8-16, Amerikaserien (€ 260) 400 420
33
GRØNLAND xx Mi 37-38, 1956 provisorier. Stripe i limet fra produksjon på første merket (€ 85) 100 Usolgt
34
GRØNLAND xx Mi 211-16 + Bl 3, 1991 seler (€ 30) 50 Usolgt
35
THULE o komplett område (€ 40) 50 50
36
ENGLAND o SG 62a, 1855 4d i par. Kort tagg, prakt Duplex stempel "ABERDEEN" (£ 900) 200 Usolgt
37
ENGLAND o 1883-84, 4 forskjellige inkl 2d og 5d (£ 320) 300 Usolgt
38
ENGLAND o SG 101 1865-73 1sh i par plate 4 med duplex stempel (£ 550) 200 200
39
ENGLAND o SG 181, 1883-84 5sh. Pent merke med deler av flere stempler (£ 400) 200 210
40
ENGLAND o SG 194, 1883 6d grønn. Meget god farge, 2 stempler (£ 240) 250 Usolgt
41
ENGLAND o SG 196, 1883 1sh med litt grøtet stempel (£ 325) 80 80
42
ENGLAND o SG 211, 1887-92 1sh med lite, lett stempel (£ 80) 80 Usolgt
43
ENGLAND o liten innstikksbok med mest Machins, oppsatt etter trykninger. Mange regionalmerker 50 50
44
ADEN KATHIRI STATE OF SEYUN Rek bruksbrev med 5 merker til England stemplet "ADEN 9 SEP 48" 50 50
45
ASCENSION xx SG 38/Mi 39 1938-53 1/2d , 664 merker i helark på 60 og i arkrester. Ikke sjekket for tagginger og varianter. For spekulanten! 100 Usolgt
46
BAHAMAS (x) SG 33. Pent merke uten lim (£ 70 for x) 50 Usolgt
47
BRITISH SOLOMON ISLANDS xx/x/o, 40 forskjellige inkl nr 2. Hengslet etter 1937 til 50% (£ 78) 90 90
48
CAMEROUN o Mi 3b, 1915 C. E. F. med svart overtrykk, nesten rettvendt "DUALA 30-12-15" (€ 100) 200 210
49
CANADA xx/x Mi 68 type I, 2c i 9-blokk, tydelig linjetagget 400 400
50
CEYLON-SPECIMEN x 1899-1903, 5 forskjellige 150 Usolgt